Nieobecności > Rejestracja urlopów > Urlop wypoczynkowy na żądanie

Drukuj

Urlop wypoczynkowy na żądanie

Zdarzenie można wprowadzić również uproszczonym mechanizmem Rejestracja nieobecności >>

 

1.Wskaż na kalendarzu pracownika dzień wystąpienia nieobecności.

2.Z menu podręcznego dla dnia wybierz polecenie Dodaj zdarzenie.

3.W otwartym oknie, z rozwijanego menu Zdarzenie wybierz 4 Nieobecności > 2 Urlopy > Urlop wypoczynkowy na żądanie.

4.Aby wstawić i zrealizować zdarzenie kliknij przycisk Zatwierdź.

5.W oknie edycji elementu kadrowego Podstawy do urlopu i ekwiwalentu na podstawie danych znajdujących się w programie prezentowane jest wyliczenie podstawy do urlopu i ekwiwalentu, należy sprawdzić jego poprawność i w razie potrzeby nanieść poprawki. Aby kontynuować kliknij przycisk Zapisz.

6.W oknie edycji elementu kadrowego Rozliczenie urlopu wypoczynkowego na podstawie danych znajdujących się w programie prezentowane jest wyliczenie rozliczenia urlopu, należy sprawdzić jego poprawność i w razie potrzeby nanieść poprawki. Aby kontynuować kliknij przycisk Zapisz.

 

W przypadku, gdy urlop jest zdarzeniem planowanym, nie powinien on być realizowany w momencie wpisania, ponieważ program może nie posiadać informacji niezbędnych do policzenia wynagrodzenia za urlop. Zdarzenia wstawione z wyprzedzeniem oczekują w kalendarzu aż do momentu ich wystąpienia. Z niewielkim wyprzedzeniem ich status zmieni się z oczekujących na aktywne. Widoczne jest to w dzienniku zdarzeń. W takim wypadku pojawia się również przypomnienie o zbliżającym się urlopie pracownika. Należy pamiętać, że realizacja zdarzenia zazwyczaj powoduje wiele skutków w systemie kadrowo – płacowym pracownika. Z tego względu jedynie urlop rzeczywiście wykorzystany powinien być zrealizowany.