Nieobecności > Rejestracja urlopów > Realizacja planu urlopowego

Drukuj

Realizacja planu urlopowego

1.W kalendarzu pracownika kliknij prawym przyciskiem myszy  dzień z zarejestrowanym planem urlopowym i w menu podręcznego wybierz polecenie Zamień plan na nieobecność.

Plan nieobecności zostanie zamieniony na niezrealizowany Urlop wypoczynkowy.

2.Z menu podręcznego dla zdarzenia Urlop wypoczynkowy wybierz polecenie Realizuj zdarzenie.

3.W oknie edycji elementu kadrowego Podstawy do urlopu i ekwiwalentu na podstawie danych znajdujących się w programie prezentowane jest wyliczenie podstawy do urlopu i ekwiwalentu, należy sprawdzić jego poprawność i w razie potrzeby nanieść poprawki. Aby kontynuować kliknij przycisk Zapisz.

4.W oknie Edycja elementu kadrowego na podstawie danych znajdujących się w programie prezentowane jest wyliczenie Rozliczenia urlopu wypoczynkowego, należy sprawdzić jego poprawność i w razie potrzeby nanieść poprawki. Aby kontynuować kliknij przycisk Zapisz.

 

Zobacz także:

Urlop wypoczynkowy planowany