Przypomnienia > Dodawanie przypomnienia

Drukuj

Dodawanie przypomnienia

1.Z menu podręcznego dla listy pracowników wybierz polecenie Dodaj przypomnienie.

2.W oknie Nowe przypomnienie uzupełnij dane dla wprowadzanego przypomnienia - temat oraz opis.

3.W polu Pracownik wskaż osoby, dla których ma się pojawić przypomnienie. Domyślnie są to pracownicy zaznaczeni podczas dodawania przypomnienia.

4.Ustaw datę i godzinę kiedy przypomnienie ma się wyświetlić.

5.Kolejnym możliwym etapem dodawania przypomnienia jest Cykliczność określająca powtórzenia wystąpień wprowadzanego przypomnienia.

 

Po zapisaniu przypomnienie pojawi się w określonym terminie.