Dokumenty > Przypomnienia wdrożeniowe

Drukuj

Przypomnienia wdrożeniowe

W aplikacji Symfonia ERP Kadry i Płace został zaimplementowany mechanizm dodawania przypomnień wdrożeniowych.

 

Przypomnienia takie mogą zostać dodane na 2 sposoby:

poprzez wywołanie funkcji AddCustomReminder w raporcie
lub

przez utworzenie nowego elementu i nowej formuły korzystającej z funkcji AddCustomReminder i podpiętego do zdarzenia, w wyniku którego chcemy aby takie przypomnienie zostało dodane.

 

Aby można było korzystać z tytułowej funkcjonalności należy posiadać aktywną odpowiednią funkcjonalność dotyczącą tego typu wdrożeń w licencji.

dok_przyp_wdr_01

 

Tworząc lub edytując raport przypomnienie wdrożeniowe można dodać przy pomocy funkcji AddCustomReminder wymagającej 5 argumentów:

id pracownika

datę wystąpienia zdarzenia

opis przypomnienia

temat\tytuł przypomnienia

liczba określająca ile dni wcześniej dane przypomnienie ma zostać wyświetlone

 

Przypomnienie takie można edytować z poziomu aplikacji Symfonia ERP Kadry i Płace.

 

Poniżej zostało przedstawione przykładowe wywołanie opisywanej funkcji:

 

AddCustomReminder(20027, "2018-04-08", "opis przypomnienia", "temat przypomnienia", 5)

 

Przypomnienie wdrożeniowe zostanie wyświetlone na liście przypomnień w grupie Inne przypomnienia:

dok_przyp_wdr_02

 

a także na liście przypomnień dla użytkownika (wywołanej z okna pracownicy)

 

dok_przyp_wdr_03

 

Z okna listy przypomnień można edytować zdarzenia wdrożeniowe, usunąć je, a także przejść do danych pracownika. Aby przejść do danych pracownika należy kliknąć na nazwisku pracownika lub temacie  dla danego przypomnienia, usunięcie przypomnienia możliwe jest przy pomocy ikony kosza po prawej stronie przypomnienia. Natomiast edycja przypomnienia możliwa jest po kliknięciu w datę w wyniku czego pojawi się okno jak poniżej:

 

dok_przyp_wdr_04

 

Zablokowana jest jedynie możliwość zmiany tematu przypomnienia i pracownika, którego to przypomnienie dotyczy.

 

Aplikacja Symfonia ERP Kadry i Płace umożliwia również usuwanie istniejących przypomnień wdrożeniowych poprzez funkcję RemoveCustomReminder w formułach i raportach.

 

Funkcja ta może zostać wywołana z różnymi argumentami:

RemoveCustomReminder(idPracownika) - funkcja ta umożliwia kasowanie wszystkich przypomnień wdrożeniowych dla pracownika o przekazanym w argumencie id.
Np.: RemoveCustomReminder(20027)

RemoveCustomReminder(idPracownika, temat) – funkcja ta umożliwia kasowanie wszystkich przypomnień wdrożeniowych o danym temacie dla pracownika o danym id.
Np.: RemoveCustomReminder(20027, ”temat przypomnienia wdrożeniowego”)

RemoveCustomReminder(idPracownika, temat, data) – funkcja ta umożliwia kasowanie wszystkich przypomnień wdrożeniowych o danym temacie dla pracownika o danym id w danym dniu.
Np.: RemoveCustomReminder(20027, ”temat przypomnienia wdrożeniowego”, ”2018-08-08”)

RemoveCustomReminder(idPracownika, temat, dataPocz, dataKon) – funkcja ta umożliwia kasowanie wszystkich przypomnień wdrożeniowych o danym temacie dla pracownika o danym id w danym okresie (zwartych między datami).
Np.: RemoveCustomReminder(20027, ”temat przypomnienia wdrożeniowego”, ”2018-08-08” , ”2018-08-10”)