Przypomnienia > Włączenie tworzenia przypomnień dla umów o pracę

Drukuj

Włączenie mechanizmu tworzenia przypomnień dla kończących się umów o pracę

W celu uruchomienia funkcjonalności przypomnień o zbliżającym się terminie zakończenia umowy o pracę:

 

1.W oknie Ustawienia > Kadrowe i płacowe > Przypomnienia, w sekcji Umowy o pracę zaznacz opcję Generuj przypomnienia o zbliżającym się zakończeniu umów o pracę.

2.Określ w polu Liczba dni wygenerowania przypomnień o kończących się umowach o pracę ile dni wcześniej ma się wyświetlić przypomnienie o zbliżającym się terminie zakończenia umowy o pracę.

3.Opcja Wstawiaj zdarzenie ‘Zakończenie umowy o pracę’ określa czy dla dla umów na czas określony w kalendarzu pracownika zostanie wstawione automatycznie zdarzenie Zakończenie umowy o pracę. Jeżeli opcja jest odznaczona zdarzenie Zakończenie umowy o pracę dla nowych umów na czas określony nie będzie automatycznie wstawiane.

4.Ustawiana indywidualnie dla aktualnego użytkownika opcja Przypominaj mi o zbliżającym się zakończeniu umów o pracę powoduje wyświetlanie powiadomień z przypomnieniem w programie.

 

Jeżeli atrybut data zakończenia pracy ma pustą wartość lub data jest wcześniejsza niż data systemowa przypomnienie nie wygeneruje się.

 

Jeżeli pracownik posiada więcej niż jedną umowę o pracę, przypomnienie wygeneruje się dla umowy, w której data zakończenia pracy będzie najbliżej daty systemowej.

 

Włączenie mechanizmu powoduje utworzenie przypomnień dla aktualnie aktywnych umów, oraz tworzenie przypomnień dla umów, które zostaną zawarte w przyszłości.

 

W przypadku dużej ilości zarejestrowanych w bazie umów o pracę proces generowania przypomnień może potrwać dłuższą chwilę.