Przypomnienia > Powiadomienia

Drukuj

Powiadomienia

Obok typu powiadomienia, jeśli jest ich więcej niż jedno pojawiają się strzałki btn_przyp_arr_01. Po kliknięciu na nie następuje przejście pomiędzy Moimi przypomnieniami a typami przypomnień Pracownicy do badania oraz Pracownicy, którym kończy się umowa o pracę.

img_powiadomienia

 

W zależności od typu przypomnienia z pojawiającego się okna Powiadomienia masz możliwość wykonania różnych działań.

 

Akcje dla powiadomień typu Moje przypomnienia

kliknięcie w tytuł otwiera edycję danych przypomnienia,

kliknięcie w imię i nazwisko otwiera okno edycji danych pracownika,

usunięcia powiadomienia, jeśli jest to powiadomienie cykliczne, zostanie usunięte tylko to, które zostało pokazane, kolejne z cyklu pojawią się w wyznaczonych terminach,

przełożenia powiadomienia na inny termin, np. na za 15 minut czy też na kolejny dzień.

 

Akcje dla powiadomień typu Badania lekarskie

przejścia bezpośrednio do wprowadzania danych dotyczących badań lekarskich pracownika,

usunięcia przypomnienia,

przełożenia przypomnienia na inny termin, np. na za 15 minut czy też na kolejny dzień.

 

Akcje dla powiadomień o kończących się umowach o pracę

kliknięcie w imię i nazwisko otwiera okno edycji pracownika, w którym można wykonać pożądane akcje związane z zakończeniem umowy o pracę.

kliknięcie w datę otwiera okno edycji przypomnienia,

hmtoggle_plus1Edycja przypomnienia

usunięcia powiadomienia.