Przypomnienia > Lista przypomnień

Drukuj

Lista przypomnień

Na oknie Lista przypomnień są prezentowane w kolejności chronologicznej przypomnienia za dany okres. W dolnym rozwijanym menu możesz określić za jaki okres oraz wskazać typ przypomnień, które mają być wyświetlane.

 

Typy przypomnień:

Moje przypomnienia - w tej sekcji prezentowane są przypomnienia użytkownika. Nie są one widoczne dla osób zalogowanych na innego użytkownika.

Badania lekarskie - tej sekcji prezentowane są dane przypominające o zbliżającej się potrzebie wykonania badań lekarskich. Dane te są pobierane z danych kadrowych pracownika – badania lekarskie. Data obowiązywania badań przypomina o kolejnych, z odpowiednim wyprzedzeniem.

Pracownicy którym kończy się umowa o pracę - w tej sekcji znajdują się przypomnienia o zbliżających się terminach zakończenia umów o pracę. Dane są pobierane z danych kadrowych pracownika – umowa o pracę, atrybut data zakończenia pracy.

 

Sortowanie i filtrowanie przypomnień

Na oknie listy przypomnień można posortować przypomnienia alfabetycznie wg nazwisk pracowników lub rosnąco według daty przypomnienia. Sortowanie jest możliwe dla wszystkich lub wybranego typu przypomnień oraz dla wskazanego okresu czasu wybranego z pozycji Pokaż zadania dla.

 

img_l_pow_01

 

Jeżeli Moje przypomnienia nie zostały utworzone dla konkretnego pracownika, to podlegają jedynie sortowaniu według daty.

 

Na liście przypomnień dostępna jest również możliwość wyszukania wybranego pracownika. W tym celu należy w pozycji Wyszukaj pracownika wpisać nazwisko pracownika. Po wpisaniu pierwszych znaków domyślnie podpowiada się pierwsze nazwisko spełniające podane kryteria.

 

img_l_pow_02