Wynagrodzenia > Zarządzanie PPK > Ponowienie wysyłki wpłaty do PPK

Drukuj

Ponowienie wysyłki wpłaty do PPK

Jeśli zgłoszenie wpłat zostanie odrzucone przez instytucję finansową np. z powodu niezgodności danych jednego z pracowników, oznacza to, że żadne dane nie zostały przez przyjęte. Po korekcie błędnych danych należy ponownie dokonać wysyłki całego zgłoszenia. W tym celu:

 

Jeśli ponowna wysyłka wpłat związana jest z korektą danych pracownika to przed jej wykonaniem wygeneruj ponownie dane zgłoszeniowe (widok pokaż pracowników do aktualizacji danych, przycisk Generuj dane > Aktualizacja danych pracownika).

 

1.W oknie Zarządzanie PPK wybierz widok aktywni uczestnicy PPK i miesiąc z którego wpłatę chcesz wysłać ponownie.

2.Kliknij kwotę przelewu.

img_kip_ppk_06

 

3.W otworzonym oknie z listą wygenerowanych w tym miesiącu wpłat na PPK kliknij podwójnie aby przejść do szczegółów wybranej wpłaty.

4.W oknie Szczegóły przelewu z dnia wybierz pracownika i kliknij przycisk Wyślij aby przygotować ponownie jego wpłatę do wysyłki.

5.(jeśli nie korzystasz z API) Wskaż miejsce zapisu pliku PPK i zatwierdź przyciskiem Zapisz.

6.Wyświetlone zostanie okno z podsumowaniem wykonanej operacji.

7.Kliknij przycisk Zamknij. (jeśli nie korzystasz z API)

 

Zobacz również:

Zdarzenia PPK

Zgłoszenie pracowników do PPK

Wpłaty do PPK

Korekty wpłat PPK

Wydruk deklaracji o rezygnacji z PPK