Nieobecności > Inne

Drukuj

Inne

Rzadziej rejestrowane typy nieobecności zgrupowane są w katalogu Inne i są to:

Nieobecność całodzienna nieusprawiedliwiona

Nieobecność całodzienna usprawiedliwiona niepłatna

Nieobecność całodzienna usprawiedliwiona płatna

Nieobecność nieusprawiedliwiona godzinowa

Nieobecność usprawiedliwiona godzinowa niepłatna

Nieobecność usprawiedliwiona godzinowa płatna

Inne świadczenia/przerwy RSA

 

Zobacz także:

Spóźnienie