Nieobecności > Spóźnienie

Drukuj

Spóźnienie

1.Wskaż na kalendarzu pracownika dzień wystąpienia spóźnienia.

2.Z rozwijanego menu pod przyciskiem Nieobecności wybierz Inne nieobecności.

3.W oknie Inna nieobecność z rozwijanego menu Zdarzenie wybierz Spóźnienie.

hmtoggle_plus1Czas trwania nieobecności

4.Aby wstawić i zrealizować zdarzenie kliknij przycisk Zatwierdź.