Nieobecności > Inne > Inne świadczenia/przerwy RSA

Drukuj

Inne świadczenia/przerwy RSA

Zdarzenie Inne świadczenia/przerwy RSA służy do rejestracji informacji o nieobecnościach na potrzeby bilansów, gdy praca z programem została rozpoczęta w trakcie roku. Akcja rejestrująca informacje o przerwie w opłacaniu składek ZUS jest wykonywana również przy realizacji takich zdarzeń jak np: Urlop wychowawczy czy Nieobecność całodzienna nieusprawiedliwiona.

 

Aby zarejestrować informację i wypłaconych świadczeniach lub przerwach w opłacaniu składek należy:

1.Wskaż na kalendarzu pracownika dzień rejestracji zdarzenia.

2.Z menu podręcznego dla dnia wybierz polecenie Dodaj zdarzenie.

3.W otwartym oknie, z rozwijanego menu Zdarzenie wybierz 4 Nieobecności > 5 inne > Inne świadczenia/przerwy RSA.

hmtoggle_plus1Czas trwania nieobecności

4.Aby wstawić i zrealizować zdarzenie kliknij przycisk Zatwierdź.

5.W oknie edycji elementu kadrowego Informacja o świadczeniu/przerwie RSA wprowadź informacje o rejestrowanym świadczeniu/przerwie. Dane te można edytować również w zestawie danych kadrowych ZUS \ Informacje dodatkowe ZUS. Aby kontynuować kliknij przycisk Zapisz.

 

Zobacz także:

Eksport zbiorczy deklaracji ZUS