Nieobecności > Inne > Nieobecność nieusprawiedliwiona godzinowa

Drukuj

Nieobecność nieusprawiedliwiona godzinowa

Zdarzenie można wprowadzić również uproszczonym mechanizmem Rejestracja nieobecności >>

 

Aby zarejestrować nieusprawiedliwioną godzinową nieobecność pracownika:

1.Wskaż na kalendarzu pracownika dzień wystąpienia nieobecności.

2.Z menu podręcznego dla dnia wybierz polecenie Dodaj zdarzenie.

3.W otwartym oknie, z rozwijanego menu Zdarzenie wybierz 4 Nieobecności > 5 inne > Nieobecność nieusprawiedliwiona godzinowa.

hmtoggle_plus1Czas trwania nieobecności

4.Aby wstawić i zrealizować zdarzenie kliknij przycisk Zatwierdź.