Nieobecności > Inne > Nieobecność całodzienna usprawiedliwiona płatna

Drukuj

Nieobecność całodzienna usprawiedliwiona płatna

Zdarzenie można wprowadzić również uproszczonym mechanizmem Rejestracja nieobecności >>

 

Aby zarejestrować płatną usprawiedliwioną całodzienną nieobecność pracownika:

1.Wskaż na kalendarzu pracownika dzień wystąpienia nieobecności.

2.Z menu podręcznego dla dnia wybierz polecenie Dodaj zdarzenie.

3.W otwartym oknie, z rozwijanego menu Zdarzenie wybierz 4 Nieobecności > 5 inne > Nieobecność całodzienna usprawiedliwiona płatna.

hmtoggle_plus1Czas trwania nieobecności

4.Aby wstawić i zrealizować zdarzenie kliknij przycisk Zatwierdź.