Nieobecności > Inne > Nieobecność całodzienna nieusprawiedliwiona

Drukuj

Nieobecność całodzienna nieusprawiedliwiona

Zdarzenie można wprowadzić również uproszczonym mechanizmem Rejestracja nieobecności >>

 

Aby zarejestrować nieusprawiedliwioną całodzienną nieobecność pracownika:

1.Wskaż na kalendarzu pracownika dzień wystąpienia nieobecności.

2.Z menu podręcznego dla dnia wybierz polecenie Dodaj zdarzenie.

3.W otwartym oknie, z rozwijanego menu Zdarzenie wybierz 4 Nieobecności > 5 inne >  Nieobecność całodzienna nieusprawiedliwiona.

hmtoggle_plus1Czas trwania nieobecności

4.Aby wstawić i zrealizować zdarzenie kliknij przycisk Zatwierdź.

5.W oknie edycji elementu kadrowego Informacja o świadczeniu/przerwie RSA sprawdź poprawność rejestrowanych danych: rodzaj przerwy, kod przerwy, data od (przerwy), data do (przerwy). Aby kontynuować kliknij przycisk Zapisz.