Księgowania i analizy > Storno - Czerwone/Czarne

Drukuj

Storno - Czerwone/Czarne

Aby określić domyślny typ storna księgowania kwot ujemnych:

1.W oknie Ustawienia przejdź do katalogu Komunikacja\Współpraca z FK.

2.W sekcji Typ storna księgowania kwot ujemnych wybierz storno czerwone lub czarne.

3.Kliknij przycisk Zapisz.