Elementy kadrowo-płacowe > Dodawanie elementów kadrowo-płacowych

Drukuj

Dodawanie elementów kadrowo-płacowych

Okno to umożliwia wyszukiwanie i dodawanie lub wybieranie elementów kadrowo-płacowych.

Drzewko dostępnych elementów

 

Dodaj lub Wybierz – powoduje dodanie lub wybranie wskazanego na drzewku elementu kadrowo-płacowego.

Zamknij – powoduje zakończenie dodawania elementów i zamknięcie okna.