Wzorce kadrowo-płacowe > Dodawanie wzorców kadrowo-płacowych

Drukuj

Dodawanie wzorców kadrowo-płacowych

Okno to prezentuje wszystkie dostępne w programie wzorce kadrowo-płacowe, umożliwiając ich i przyłączanie do obiektów w programie.

Pod drzewkiem znajdują się dwie zakładki umożliwiające zmianę prezentacji wzorców pomiędzy widokiem drzewka a widokiem listy.

 

Z okna dostępne są operacje:

Dodaj lub Wybierz – zależnie od kontekstu wywołania okna, dodaje lub wybiera wskazany wzorzec.

Zamknij – (zamyka okno dodawania lub wybierania wzorców kadrowo-płacowych).