Gospodarka magazynowa > Inwentaryzacja > Operacja - Inwentaryzacja

Drukuj

Operacja - Inwentaryzacja

Operacja ta wspomaga czynności wprowadzania towarów do nowego magazynu oraz uzgadniania danych ewidencji magazynowej ze stanem faktycznym. Po wybraniu z listy operacji pozycji Inwentaryzacja program otwiera okno Arkusze inwentaryzacyjne, prezentujące wszystkie arkusze inwentaryzacyjne istniejące w systemie. Są one zapisane w katalogu firmy w podkatalogu Inwent. Dla każdego z arkuszy podana jest data utworzenia, nazwa magazynu, którego dotyczy, opis arkusza oraz kod użytkownika, który ten arkusz utworzył.

 

Zobacz także:

Jak to zrobić - Inwentaryzacja