Wiadomości podstawowe > Okna programu > Okna kartotek

Drukuj

Okna kartotek

W programie Handel dane opisujące obiekty tego samego typu (dokumenty, towary, kontrahentów) zgrupowane są w kartotekach.

Okna kartotek podzielone są na dwie części. Dzielącą je linię można przesuwać, zmieniając odpowiednio wielkość obu części okna. W lewej części okna prezentowane są, w postaci graficznej, różne przekroje organizacyjne danych w kartotece. W prawej części prezentowane są, w postaci listy, wszystkie lub wybrane pozycje kartoteki.

 

Elementy okien kartotek:

Pasek tytułu

Graficzna prezentacja danych

Narzędzia związane z drzewkami danych

Kryteria wyboru

Rodzaje

Katalogi

Lista

Narzędzia związane z listą

Operacje

Zestawienia

Wykresy

 

Dostępne są kartoteki:

Sprzedaż

Magazyn

Zakup

Bufor

Kontrahenci

Pracownicy

Urzędy

Towary

Pieniądze

Ustawienia