Wiadomości podstawowe > Okna programu

Drukuj

Okna programu

W programie występuje kilka rodzajów okien:

Główne okno programu reprezentujące sam program.

Okna kartotek reprezentujące kartoteki zawierające zbiory obiektów tego samego typu.

Okna danych opisujące konkretne obiekty.

Okna dialogowe umożliwiające dialog programu z użytkownikiem.

 

Aby zapamiętać rozmiar i pozycję uruchomionego okna, należy zamknąć okno przyciskiem X razem z wciśniętym klawiszem Shift. Przy ponownym uruchamianiu okna zostaną zapamiętane poprzednie jego ustawienia i rozmiar.