Rozliczenia finansowe > Kartoteka pieniędzy

Drukuj

Kartoteka pieniędzy

Przy wystawianiu dokumentu sprzedaży oprócz przekazania sprzedawanego towaru kontrahentowi czy też wykonania usługi występuje zawsze równolegle transakcja pieniężna, polegająca na przyjęciu od kontrahenta gotówki (czeku, karty płatniczej, itp.), lub rejestrująca fakt przyszłej zapłaty (np. przelew bankowy). W kartotece Pieniądze przechowywane są informacje o wszystkich dokonanych oraz należnych wpłatach i wypłatach pieniężnych.

 

Grupowanie danych według kryteriów wyboru

 

Grupowanie danych w rejestrach pieniężnych

Struktura rejestrów

Rejestr pieniężny

Usuwanie rejestru

Edycja rejestru

 

przycisk LISTAPRZ2

Służy do przełączania zaznaczenia (z zaznaczonych na nie zaznaczone lub z nie zaznaczonych na zaznaczone) wszystkich pozycji na liście.

przycisk Wpłata

Otwiera okno wystawiania dokumentu płatności dla bieżącego rejestru i typu Wpłata.

przycisk Wypłata

Otwiera okno wystawiania dokumentu płatności dla bieżącego rejestru i typu Wypłata.

przycisk Operacje

Wyświetla listę operacji dostępnych w kartotece pieniędzy.

hmtoggle_plus1Operacje dla kartoteki dokumentów pieniędzy

przycisk Zestawienia

Wyświetla listę poleceń i zestawień dostępnych w kartotece pieniędzy.

hmtoggle_plus1Zestawienia dla kartoteki pieniędzy

 

Ikona ico_biala_lista w kolumnie Rej. oznacza zobowiązania podlegające weryfikacji z białą listą podatników VAT Krajowej Administracji Skarbowej (zaznaczone pole Rejestr podatników).

 

Ikona ico_m w kolumnie MPP oznacza płatności oznaczone do obsługi mechanizmem podzielonej płatności.

 

Wykresy

Klawisze skrótów

 

Zobacz także:

Jak to zrobić - kartoteka pieniądze