O programie > Możliwości programu

Drukuj

Możliwości programu

Program udostępnia wiele narzędzi, ułatwiających zarządzanie działalnością w firmach handlowych i usługowych. Poniżej wymienione zostały najistotniejsze cechy programu.

 

Szybki dostęp do potrzebnych informacji

Program ułatwia porządkowanie, przechowywanie i wyszukiwanie danych udostępniając następujące możliwości:

Możliwość porządkowania informacji na wiele różnych sposobów, w zależności od potrzeb użytkownika. Możliwość zmiany organizacji informacji w każdym momencie pracy z programem.

Szybkie i proste wyszukiwanie informacji w kartotekach według różnych kryteriów

Szybkie wprowadzanie danych do kartotek – możliwość tworzenia wzorców dla zapisywanych informacji.

 

Szybkie i łatwe wystawianie dokumentów

Definiowanie nowych typów dokumentów dostosowanych do potrzeb użytkownika na podstawie zdefiniowanych w programie typów dokumentów.

Elastyczne zarządzanie numeracją dokumentów:

Określanie w parametrach pracy programu sposobu kontroli numeracji dokumentów podczas ich wystawiania.

Określanie symbolu serii, szablonu numeru dokumentu oraz zakresu ciągłości numeracji dokumentów.

Grupowe tworzenie, wystawianie i drukowanie dokumentów w przypadku powtarzalnego wystawiania dużej liczby dokumentów.

Rejestrowanie wszystkich lub wybranych dokumentów sprzedaży VAT na drukarce fiskalnej, w zależności od obowiązujących w firmie zasad obsługi sprzedaży VAT. Wymaga to:

Zainstalowania w systemie i konfiguracji drukarki fiskalnej.

Odpowiedniego określenia parametrów fiskalizacji w definicji typu dokumentu.

Wystawianie dokumentów sprzedaży na podstawie dokumentów WZ i dokumentów zakupu na podstawie dokumentów PZ.

 

Planowanie i prowadzenie polityki cenowej i polityki sprzedaży w programie

Obsługa do dziesięciu cen sprzedaży dla każdego towaru, oraz prowadzenie cenników w walutach.

Obsługa indywidualnych warunków sprzedaży dla kontrahenta i rodzaju kontrahenta.

Obsługa definiowania indywidualnych cen i upustów na dany towar lub rodzaj towaru dla konkretnego kontrahenta lub rodzaju kontrahenta.

Obsługa definiowania kwotowych i procentowych upustów ilościowych dla towaru lub rodzaju towaru.

Obsługa zmiany cen dla grupy towarów oraz zmiany warunków sprzedaży w grupie wybranych kontrahentów.

Możliwość definiowania promocji okresowych zależnych i niezależnych do ilości sprzedawanych towarów.

Pomoc w naliczaniu cen nabycia oraz bieżących cen sprzedaży.

 

Tworzenie różnorodnych zestawień

Program m.in. obsługuje tworzenie zestawień:

operacji handlowych i magazynowych globalnych za wybrany okres według dokumentów, kontrahentów i towarów,

operacji handlowych i magazynowych szczegółowych dla wybranego kontrahenta według dokumentów i towarów,

operacji handlowych i magazynowych szczegółowych dla wybranego towaru według dokumentów i kontrahentów,

operacji handlowych i magazynowych w ujęciu chronologicznym, z podziałem według użytkowników,

zestawień rejestrów dokumentów handlowych i magazynowych,

cenników dla wybranych towarów,

zestawień umożliwiających kontrolę rozrachunków i terminów płatności.

 

Wymiana danych z innymi programami

hmtoggle_plus1Symfonia Finanse i Księgowość
hmtoggle_plus1Repozytorium Dokumentów dla Symfonii
hmtoggle_plus1Symfonia 2.0 Handel
hmtoggle_plus1Symfonia 2.0 e-Dokumenty
hmtoggle_plus1Serwis www.miedzyfirmami.pl
hmtoggle_plus1Współpraca z wykorzystaniem Connect
hmtoggle_plus1Wymiana danych z wykorzystaniem plików tekstowych

 

Obsługa transakcji gotówkowych i bezgotówkowych

Obsługa prowadzenia rozliczeń finansowych gotówkowych i bezgotówkowych:

Definiowanie, rejestrowanie i wystawianie dokumentów dotyczących płatności o różnym charakterze.

Możliwość grupowania wpłat i wypłat pieniężnych w rejestrach.  

Rozliczanie rozrachunków i płatności.  

Tworzenie raportów płatności, także raportów kasowych.

 

Prowadzenie gospodarki magazynowej

Prowadzenie wielu (do 219) magazynów.

Możliwość drukowania adresów i nazw magazynów na dokumentach,

Stosowanie trzech jednostek miary dla towarów,

Rozliczanie towarów w cenach rzeczywistych metodami FIFO, LIFO lub wg wskazanej dostawy,

Automatyczne, półautomatyczne bądź ręczne wystawianie odpowiednich dokumentów magazynowych powiązanych z dokumentami handlowymi (WZ do dokumentów sprzedaży, PZ do dokumentów zakupu),

Wystawianie dokumentów handlowych na podstawie dokumentów magazynowych (dokumentów sprzedaży na podstawie WZ, dokumentów zakupu na podstawie PZ).

 

Raporty graficzne

Rozszerzenie Raporty graficzne umożliwia przejrzystą tabelaryczną i graficzną prezentację danych analitycznych i innych informacji w obszarach sprzedaży, zakupu i finansów. Analiza danych opiera się na zestawieniu wymiarów i wartości w wybranym kontekście biznesowym określonym obszarem analizowania oraz na wzajemnych zależnościach pomiędzy poszczególnymi obszarami.

Użytkownicy, którzy chcieliby korzystać z programu zawierającego tę funkcjonalność, po skontaktowaniu się z działem sprzedaży firmy Symfonia sp. z o.o. i zakupieniu licencji otrzymują odpowiednie numery licencyjne a następnie kod aktywacji, który zawiera dostęp do funkcjonalności. Wykupiona funkcjonalność dostępna jest na wszystkich terminalach obsługujących dany program, bez względu na liczbę stanowisk. Ograniczenia dostępu do danych na poszczególnych stanowiskach realizowane są poprzez system uprawnień do danych i obszarów.