Administracja > Wymiana danych

Drukuj

Wymiana danych

Wymiana danych między programem Handel a innymi programami odbywa się za pośrednictwem plików tekstowych. Eksportowanie danych polega na zapisywaniu danych z kartoteki programu Handel do pliku tekstowego, natomiast importowanie danych polega na wczytywaniu danych z pliku tekstowego do ustalonej kartoteki programu.

 

Dzięki wykorzystaniu różnych bibliotek programowych (DLL) program Handel i inne programy Symfonia 2.0 mogą wykorzystywać różne formaty danych dla wymiany danych między sobą (np. między dwoma egzemplarzami programu Handel zainstalowanymi w różnych firmach - do wymiany dokumentów handlowych w postaci elektronicznej) lub wymiany danych z innymi programami (np. edytorami tekstów, arkuszami kalkulacyjnymi itp.).

 

Dostępne są formaty wymiany danych:

 

Format 3.0

Jest to format wymiany danych pomiędzy programami Symfonia 2.0. W tym formacie zarówno liczba jak i kolejność występowania poszczególnych danych nie ma znaczenia, gdyż dane są rozpoznawane poprzez ich nazwę, a nie położenie w pliku danych. Jest to obecnie preferowany format wymiany danych.

 

Dane są grupowane w nazwane sekcje, wewnątrz których mogą znajdować się zarówno zapisy dotyczące poszczególnych danych jak i inne sekcje. Każdy z eksportowanych plików zawiera sekcję INFO, w której zawarte są informacje o programie tworzącym ten plik, wersji szablonu oraz firmie, z której pochodzą dane. Informacje o poszczególnych danych mają postać nazwa_pola = wartość.

 

Dopasowywanie formatów przesyłanych danych następuje poprzez wybór rodzaju importu lub eksportu, a w przypadku eksportu także poprzez wybór raportu tworzącego sekcję danych w eksportowanym pliku.

hmtoggle_plus1Sekcje danych występujące w plikach tekstowych Formatu 3.0

Możliwe jest śledzenie przebiegu importu dla Formatu 3.0 przy wykorzystaniu debuggera raportów. Okno debuggera jest włączane skrótem klawiszowym Alt+B, którego należy użyć tuż przed każdym importem w oknie Import danych dostępnym z menu Firma pozycja Import danych.

 

Format 2.0

Format 2.0 nie jest już rozwijany i może nie obsługiwać wszystkich rodzajów danych.

W formacie tym dane dotyczące kolejnych pozycji kartoteki zapisywane są w osobnych liniach pliku tekstowego. Pierwsza linia tego pliku może zawierać nazwy pól. Poszczególne pola danych rozdzielone są separatorami pól. Pola tekstowe (które mogą zawierać dowolne znaki, także takie, które zostały zdefiniowane jako separatory pól) są ujęte w ograniczniki tekstu. Można także określić sposób kodowania polskich znaków: Windows lub DOS.

 

Schematy importu i eksportu

Ponieważ programy z którymi program Handel wymienia dane mają różnorodne wymagania co do struktury danych i różne możliwości ich formatowania, musi istnieć możliwość ich wzajemnego dopasowywania. W przypadku formatu 2 służą temu schematy importu i eksportu danych. W przypadku eksportu schemat określa, które pola i w jakiej kolejności zostaną zapisane w pliku tekstowym. W przypadku importu schemat określa powiązania pomiędzy poszczególnymi polami odpowiedniej bazy danych programu Handel a polami zapisanymi w pliku tekstowym.

 

Zobacz także:

Eksport danych z kartoteki

Eksport danych dokumentów

Ustawienia - e-Dokumenty

Ustawienia - Współpraca z Connect