Jak to zrobić? > Dokumenty > Wystawianie dokumentu fiskalnego

Drukuj

Wystawianie dokumentu fiskalnego

Aby rejestrować na drukarce fiskalnej wystawiane dokumenty użytkownik musi określić dane takiej drukarki w ustawieniach programu. Dodatkowo musi mieć zdefiniowany odpowiedni typ dokumentu sprzedaży. Dokumentami fiskalnymi mogą być tylko dokumenty o charakterze: Faktura VAT, Rachunek uproszczony, Paragon, Faktura zaliczkowa, Dokument eksportowy, Faktura VAT w walucie oraz Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Dla dokumentów, które mają być następnie zarejestrowane na drukarce fiskalnej obowiązują następujące założenia:

dokumenty te muszą być wystawiane w cenach brutto,

naliczanie VAT odbywa się na nich zawsze metodą iloczynu,

dokumenty fiskalne muszą zawierać wyłącznie pozycje towarowe opisane w kartotece towarów,

nie można zmienić stawki VAT w pozycji towarowej dokumentu.

dokumenty walutowe fiskalizowane są w złotówkach - wartość walutowa faktury przeliczana jest według kursu z dokumentu.

W związku z tym program uniemożliwia zmianę tych parametrów.

 

Aby dokument mógł być zafiskalizowany, w Ustawieniach drukarki fiskalnej należy przypisać mu odpowiednią literę, oznaczającą 0% VAT na drukarce fiskalnej. Na zakładce Ustawienia parametrów drukarki fiskalnej, w polach Stawka do fiskalizacji faktur VAT marża, Stawka do fiskalizacji dokumentów eksportowych, Stawka do fiskalizacji dokumentów WDT ustawia się literkę, która w drukarce fiskalnej oznacza 0% VAT.

 

Proces generowania i wysyłania e-faktury może być przeprowadzony jedynie dla uprzednio zafiskalizowanych dokumentów typu fiskalnego.