Wiadomości podstawowe > Magazyny

Drukuj

Magazyny

Ta pozycja kartoteki ustawień zawiera dane opisujące magazyny – kod, nazwę, dane adresowe, numery telefonów i faksu, numer konta analitycznego określony w programie Finanse i Księgowość, domyślny rejestr, do którego kierowane będą dokumenty wstawiane w tym magazynie oraz domyślna forma płatności. W programie Handel magazyn rozumiany jest jako logiczny wyróżnik grupy towarów. Może to być fizyczne pomieszczenie, abstrakcyjny podzbiór towarów w ofercie kontrahenta lub zbiór towarów pobranych przez akwizytora.

 

Po założeniu nowej firmy istnieje jeden magazyn o kodzie MAG i nazwie Magazyn główny. Nie można go usunąć, ale można zmienić wszystkie opisujące go dane. Nie można również usunąć magazynu, dla którego istnieją w systemie zarejestrowane dokumenty. Dlatego też, jeśli konieczne jest przechowywanie w systemie dokumentów wystawionych dla zlikwidowanego magazynu, należy magazyn taki zablokować w oknie ustawień (usunąć zaznaczenie w polu wyboru obok kodu magazynu); dzięki czemu nie będzie się on pojawiał na listach w oknach wystawiania dokumentów.

 

Zobacz także:

Ustawienia - Magazyny

Wprowadzanie stanów początkowych towarów

Gospodarka magazynowa

Magazyny - dodawanie

Magazyny - dodawanie (powyżej 100)