Administracja > Firma - zakładanie, ustawienia, parametry

Drukuj

Firma - rozpoczęcie pracy

Aby rozpocząć pracę z programem, należy wykonać następujące czynności:

1.Założyć firmę

2.Uzupełnić informacje o firmie

3.Ustalić podstawowe parametry pracy

4.Zdefiniować użytkowników programu i ich uprawnienia

5.Określić sposób numerowania dokumentów

6.Wypełnić danymi kartoteki kontrahentów i towarów

7.Wprowadzić towary do magazynu

8.Skonfigurowanie drukarek

 

Po przeprowadzeniu tych czynności program będzie gotowy do normalnej pracy, to znaczy do wystawiania dokumentów zakupu, sprzedaży. oraz dokumentów magazynowych i dokumentów płatności. Dane kontrahentów i towarów można wprowadzać do kartotek także podczas wystawiania dokumentów, ale wcześniejsze ich wprowadzenie bardzo ułatwia pracę.