Administracja > Rozpoczęcie pracy > Uzupełnianie danych firmy

Drukuj

Uzupełnianie danych firmy

Założenie firmy nie wystarcza do rozpoczęcia pracy; konieczne jest uzupełnienie danych firmy, ustawienie parametrów pracy oraz utworzenie użytkowników i określenie ich uprawnień, o czym informuje wyświetlane po założeniu firmy okno informacyjne. Po utworzeniu firmy program wyświetla komunikat:

Firma "xxxxx" została utworzona i jest obecnie otwarta dla użytkownika "Admin".

Proszę uzupełnić informacje opisujące firmę, ustawić parametry pracy, utworzyć użytkowników oraz nadać im prawa.

 

Po potwierdzeniu tego komunikatu program otwiera okno z danymi firmy. Dane te (adres, dane rachunku bankowego – nazwę i adres banku, numer rachunku, oraz numery telefonów, faksu i adres e-mail) można wpisać później (Ustawienia > Dane firmy), ale przed drukowaniem dokumentów, na których powinny się pojawić.

 

Dane każdej nowo utworzonej firmy są dostępne przez 60 dni od momentu jej założenia. Usunięcie ograniczeń wymaga wprowadzenia kodu aktywacji wydanego przez Dział Aktywacji Symfonii.

 

Zobacz także:

Procedura tworzenia nowej firmy i aktywacji jej danych

Procedura zmiany nazwy lub NIP firmy.