Administracja > Rozpoczęcie pracy > Wypełnianie danymi kartotek kontrahentów i towarów

Drukuj

Wypełnianie danymi kartotek kontrahentów i towarów

Dane towarów i kontrahentów można wpisywać bezpośrednio do odpowiednich pól dokumentu podczas ich wystawiania. Jednak prowadzenie kartotek kontrahentów i towarów bardzo ułatwia pracę – wystarczy podać kod kontrahenta lub towaru, a pozostałe dane zostaną dopisane automatycznie na podstawie odpowiedniej kartoteki. Ponadto w zestawieniach tworzonych przez program dokumenty zawierające towary lub kontrahentów nie umieszczonych w kartotekach będą zgrupowane w jedną pozycję Kontrahenci nierejestrowani lubTowary nierejestrowane.

 

Dane do tych kartotek można wprowadzać trzema sposobami:

korzystając z polecenia Nowy w oknie kontrahenta lub towaru,

podczas wprowadzania danych dokumentu,

przez import danych z innego programu, np. z cennika stworzonego za pomocą arkusza kalkulacyjnego lub edytora tekstu.