Administracja > Rozpoczęcie pracy > Ustawienie parametrów pracy

Drukuj

Ustawienia - Parametry pracy firmy

Parametry pracy umożliwiają zdefiniowanie takich ustawień dla każdej z zarejestrowanych w programie firm, aby praca w tej firmie przebiegała w niej możliwie najsprawniej, z uwzględnieniem jej specyfiki. Ustawione parametry pracy są podpowiadane w odpowiednich oknach lub wpływają bezpośrednio na dalsze akcje.

W oknie ustalania parametrów pracy firmy wyświetlana jest lista dostępnych grup parametrów, którą można przeglądać, używając paska przewijania lub klawiszy ze strzałkami, znak "+" pozwalający rozwinąć wybraną grupę parametrów oraz krótki opis aktualnie wybranego parametru i wpływu jego ustawień na działanie programu. Okno to zawiera także narzędzia, umożliwiające określenie wartości parametru.

 

Przed rozpoczęciem pracy z programem koniecznie sprawdź ustawienie parametrów:

Zasady obliczeń > Domyślny sposób naliczania podatku VAT Jak to zrobić?

Kwoty podatku VAT w poszczególnych stawkach mogą być naliczane jako:

Iloczyn stawki VAT oraz całkowitej wartości sprzedaży w danej stawce (ustawienie domyślne).

Suma kwot cząstkowych podatku VAT pochodzących z poszczególnych pozycji towarowych

 

Zasady obliczeń > Domyślna data wejścia do rejestru dla dokumentów

Parametr przechowuje ustawienie metody rozliczenia podatku VAT. Dostępne ustawienia:

Na zasadach ogólnych - podatek VAT rozliczany będzie zgodnie z datą zakupu i datą sprzedaży w ustawieniach typu dokumentu.

Metoda kasowa - podatek VAT będzie rozliczany według metody kasowej w przedziale czasu podanym w polach Od, Do.

 

Parametry dokumentów i zasady ich numeracji > Miejsce wystawiania dokumentów Jak to zrobić?

Domyślnie w parametrach pracy wpisana jest Warszawa. Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać tutaj nazwę miejscowości, która będzie drukowana jako miejsce wystawiania dokumentów.

 

Parametry dokumentów i zasady ich numeracji > Zarządzanie numeracją wystawianych dokumentów Jak to zrobić?

Automat - Niezależnie od numeru nadanego dokumentowi w buforze, podczas wystawiania dokumentu program zawsze automatycznie generuje kolejny numer serii (ustawienie domyślne).

Półautomat - Jeśli wystawienie dokumentu pod numerem nadanym w buforze powoduje powstanie luki w numeracji serii, program prosi o podjęcie decyzji przez użytkownika

Ręcznie - Program zawsze wystawia dokument pod takim numerem, jaki został mu nadany w buforze (o ile dokument o takim numerze nie został wcześniej wystawiony).

Sposób numeracji dokumentów określa się w kartotece ustawień programu: (Ustawienia > Typy dokumentów > Definiowanie typu dokumentu (pola seria i szablon ).

 

Domyślne tryby edycji i prezentacji dokumentów > Specjalna obsługa pola "Kod kontrahenta"

Jeśli wartość parametru jest ustawiona na TAK, to po wpisaniu w pole Kod kontrahenta tekstu rozpoczynającego się cyfrą program będzie wyszukiwał kontrahentów na podstawie wartości pola NIP. Aby wykorzystywać w firmie kody kontrahentów rozpoczynające się od cyfry, należy ustawić wartość tego parametru na NIE.

 

Domyślne tryby edycji i prezentacji dokumentów > Specjalna obsługa pola "Kod towaru"

Jeśli wartość parametru jest ustawiona na TAK, to po wpisaniu w pole Kod towaru tekstu rozpoczynającego się cyfrą program będzie wyszukiwał towary na podstawie wartości kodu paskowego. Aby wykorzystywać w firmie kody towarów rozpoczynające się od cyfry, należy ustawić wartość tego parametru na NIE.

 

Zobacz także:

Parametry pracy firmy