Środki trwałe > Inwentaryzacja środków > Okno Inwentaryzacja środków trwałych > Dialog Filtr inwentaryzacji

Drukuj

Dialog Filtr inwentaryzacji

W tym dialogu należy ustalić parametry kryterium filtrującego zawartość listy środków trwałych w oknie Inwentaryzacja środków trwałych.

 

Miejsce oczekiwane

Z tej rozwijanej listy należy wybrać nazwę miejsca użytkowania środków, filtrującą kolumnę Oczekiwano w:

 

Miejsce znalezienia

Z tej rozwijanej listy należy wybrać nazwę miejsca użytkowania środków, filtrującą kolumnę Znaleziono w:

 

Osoba odpowiedzialna

Z tej rozwijanej listy należy wybrać nazwę osoby odpowiedzialnej, filtrującą kolumnę Osoba odpowiedzialna

 

Grupa

Z tej rozwijanej listy należy wybrać nazwę grupy inwentaryzacyjnej filtrującą kolumnę Grupa. Grupa inwentaryzacyjna jest wybierana z zestawu wybranego w polu Zbiór grup okna Inwentaryzacja środków trwałych.

 

Poniżej znajdują się pola następujące wyboru dodatkowo zawężające kryterium:

Tylko różnice

Tylko niezinwentaryzowane

Tylko zinwentaryzowane

 

OK

Ten przycisk powoduje powrót do okna Inwentaryzacja środków trwałych, z listą środków ograniczoną wybranymi kryteriami.

 

Anuluj

Ten przycisk zamyka dialog bez wykonania filtrowania.