Środki trwałe > Inwentaryzacja środków

Drukuj

Inwentaryzacja środków

Przycisk b_st_inw otwiera okno, w którym można określić parametry i wykonać operację inwentaryzacji środków trwałych.

 

Inwentaryzacja środków

Z grupy opcji należy wybrać, dla których środków będzie dokonana inwentaryzacja. Dostępne są następujące możliwości:

Tylko dla bieżącego środka – oznacza, że operacja będzie przeprowadzona tylko dla podświetlonego na liście środka trwałego.

Dla wszystkich zaznaczonych środków – oznacza, że operacja będzie przeprowadzona tylko dla grupy podświetlonych na liście środków trwałych.

Dla wszystkich środków z bieżącej listy – oznacza, że operacja będzie przeprowadzona dla wszystkich środków trwałych widocznych na liście.

 

Data operacji

W tym polu widoczna jest data z jaką zostanie zarejestrowana operacja inwentaryzacji. Jest to aktualna data operacji.

 

Uwzględnij środki nie zatwierdzone

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje uwzględnienie niezatwierdzonych środków trwałych na liście środków do inwentaryzacji.

 

Uwzględnij środki sprzedane

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje uwzględnienie sprzedanych środków trwałych na liście środków do inwentaryzacji.

 

Uwzględnij środki zlikwidowane

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje uwzględnienie zlikwidowanych środków trwałych na liście środków do inwentaryzacji.

 

Komentarz

Można tu wpisać własny komentarz na temat wybranych do inwentaryzacji środków trwałych.

 

Wykonaj

Ten przycisk otwiera okno Inwentaryzacja środków trwałych z listą środków wybranych do inwentaryzacji.

 

Anuluj

Ten przycisk przerywa operację tworzenia listy środków trwałych do inwentaryzacji.