Operacje > Oddzielenie amortyzacji podatkowej

Drukuj

Oddzielenie amortyzacji podatkowej

Operacja ta jest dokonywana w przypadku, gdy środek trwały powinien mieć oddzielną amortyzację podatkową. Należy ją przeprowadzić w panelu Nazwa, panelu Stawki lub panelu Amortyzacja okna Środek trwały.

 

Operację opisują następujące parametry:

Nazwa środka i Numer ewidencyjny

Parametry identyfikujące środek trwały.

 

Dokonane dnia

W tym polu widoczna jest data przeprowadzenia operacji.

 

Wprowadził(a)

W tym polu widoczny jest identyfikator i opis użytkownika, który przeprowadził operację.

 

Zatwierdził(a)

W tym polu widoczny jest identyfikator i opis użytkownika, który zatwierdził operację w oknie Operacje.

 

W ramce na dole okna widoczna jest treść komentarza, jeżeli został wpisany podczas przeprowadzania operacji.