Środki trwałe > Okno opisu środka trwałego > Operacje

Drukuj

Operacje

W panelu Operacje możliwe jest przeglądanie i ewentualne wycofywanie operacji, którymi został objęty środek trwały. Przeprowadzone operacje są widoczne jako kolejne wiersze w tabeli. Ponad tabelą znajdują się przyciski poleceń:

 

b_op_form – otwiera okno dialogu z opisem podświetlonej na liście operacji.

b_rze – otwiera okno Rejestr zdarzeń środków trwałych umożliwiające dostęp do rejestru zdarzeń środków

b_st_op_dod – otwiera okno dialogu Dokument operacji umożliwiając utworzenie dokumentu dla podświetlonej na liście operacji.

b_st_op_usu – usuwa dokument dla podświetlonej na liście operacji (po potwierdzeniu komunikatu).

b_st_op_dok – otwiera okno dialogu Dokument operacji umożliwiając modyfikację numeru i typu dokumentu dla podświetlonej na liście operacji.  

b_st_op_drk – umożliwia wydrukowanie dokumentu dla podświetlonej na liście operacji.

b_op_anul – anuluje (wycofuje) wybraną operację.

 

Anulować można jedynie ostatnią chronologicznie operację. W celu wycofania wcześniejszej, jeszcze niezatwierdzonej operacji należy anulować kolejno wszystkie późniejsze.

Jeżeli w oknie Operacje została zatwierdzona późniejsza chronologicznie operacja, dotycząca innego środka trwałego, to w tym panelu możliwe jest jeszcze wycofywanie niezatwierdzonej operacji dla tego środka trwałego.

 

Tabela zawiera kolumny:

 

Symbol

W tej kolumnie widoczny jest graficzny symbol (ikona) identyfikujący typ operacji. Jeżeli operacja jest zatwierdzona to obok jej symbolu graficznego pojawia się dodatkowa ikona b_op_zn.

 

Data wykonania

W tej kolumnie widoczna jest data przeprowadzenia operacji.

 

Opis operacji

W tej kolumnie widoczny jest opis identyfikujący typ operacji.

 

Dokument

W tej kolumnie widoczny jest numer dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie operacji.