Ustawienia > Firma > Parametry pracy

Drukuj

Firma > Parametry pracy

Parametry pracy umożliwiają zdefiniowanie takich ustawień dla każdej z zarejestrowanych w Handlu firm, aby praca w tej firmie przebiegała w niej możliwie najsprawniej, z uwzględnieniem jej specyfiki. Ustawione parametry pracy są podpowiadane w odpowiednich oknach lub wpływają bezpośrednio na dalsze akcje.

 

Parametry pracy są uporządkowane dwupoziomowo. W oknie ustalania parametrów pracy firmy wyświetlana jest lista dostępnych grup parametrów, którą można przeglądać, używając paska przewijania lub klawiszy ze strzałkami. Kliknięcie znaku + obok nazwy grupy powoduje wyświetlenie poszczególnych parametrów zawartych w tej grupie; obok nazwy grupy pojawia się wtedy znak(minus). Jego kliknięcie ukrywa poszczególne parametry – wyświetlana jest tylko nazwa grupy. Wyświetlany jest także krótki opis aktualnie wybranego parametru i wpływu jego ustawień na działanie Handlu.

 

Ustawianie parametrów pracy firmy >>

 

Parametry pracy podzielone są na następujące grupy

Kontrola danych

Zasady obliczeń

Domyślne tryby edycji i prezentacji dokumentów

Ochrona danych

Parametry druku i zestawień

Parametry dokumentów i zasady ich numeracji

Parametry polityki sprzedaży

Parametry zaliczek

Wykonywanie procedur

Obsługa paragonów

Inne

Import danych ze sklepu internetowego

Widoczność kartotek i formatek

 

Przed rozpoczęciem pracy należy bezwzględnie sprawdzić i ustawić następujące parametry:
Domyślny sposób naliczania podatku VAT

Domyślna data wejścia do rejestru dla dokumentów
Zarządzanie numeracją wystawianych dokumentów