Strona startowa

Drukuj

Kartoteka Ustawienia

Polecenie Kartoteki > Ustawienia (Ctrl+U) otwiera okno kartoteki ustawień.

 

Firma:

Dane firmy – Okno Administracji. Umożliwia wpisywanie i modyfikowanie danych firmy niezbędnych do drukowania dokumentów oraz do identyfikowania firmy w systemie.

Wystawianie faktur w imieniu – Umożliwia konfigurację wystawiania faktur w imieniu innego podmiotu.

Działy firmy – Umożliwia zdefiniowanie wielu działów firmy.

Magazyny – Umożliwia definiowanie magazynów oraz wpisywanie i modyfikację określających je danych.

Rejestry pieniężne – Pozwala utworzyć w systemie rejestry typów: gotówkowy, bankowy i inny.

Użytkownicy – Umożliwia przeglądanie listy użytkowników modułu, oraz zarządzanie ich dostępem do magazynów, działów oraz rejestrów pieniężnych.

Grupy kontrahentów – (funkcjonalność niedostępna w Symfonia Handel) wyświetla listę grup kontrahentów, umożliwia dodawanie/usuwanie własnych grup oraz zarządzanie przypisaniem prawa dostępu użytkowników do poszczególnych grup.

Parametry pracy – Umożliwia zarządzanie ustawieniami zgodnie z charakterem pracy danej firmy.

Notatka – Miejsce umożliwiające zanotowanie dodatkowych informacji o danej firmie

 

Formy płatności – Umożliwia określenie formy płatności we wszystkich miejscach wykorzystania rejestru płatności.

Parametry Intrastat – Umożliwia skonfigurowanie parametrów związanych z wystawianiem deklaracji Intrastat.

Kursy walutowe – Umożliwia wpisywanie kursów dla walut o symbolach ustalonych w słowniku Waluty.

Opisy dokumentów – Umożliwia zapisywanie najczęściej stosowanych w firmie opisów dokumentów poszczególnych typów.

Słowniki – Umożliwia uzupełnienie danych w systemowych słownikach. Dane te wykorzystywane będą wielokrotnie w różnych miejscach modułu.

Słowniki użytkownika – Pozwalają tworzyć i modyfikować słowniki i ich elementy przez użytkowników.

Stawki VAT – Umożliwia wpisywanie nowych i modyfikowanie istniejących wysokości stawek podatkowych.

Typy dokumentów – Umożliwia tworzenie i modyfikowanie definicji typów wystawianych dokumentów.

Typy rejestrów – Umożliwia tworzenie i modyfikację rejestrów dokumentów.  

Własne pola – ustawienie definicje własnych pól opisujących dokumenty: magazynowe, sprzedaży, zakupu, zamówień obcych i ofert.

 

Wymiary analityczne – ustawienia nie są wykorzystywane w programie Symfonia Handel prócz wymiarów dla Kontrahentów i Towarów definiujących dla nich Pola własne.

 

Urządzenia:

Drukarka tekstowa

Drukarka graficzna

Drukarka fiskalna

Kasy fiskalne

 

Contact Manager - panel ustawień modułu Contact Manager zawierający: definicje statusu ofert, szablony wydruku ofert, szablony numeracji ofert.

 

Współpraca z FK (współpraca z modułem Finanse i Księgowość):

Kartoteki FK – Umożliwia kontrolowanie sposobu uzgadniania (synchronizacji) zawartości kartotek kontrahentów, pracowników i urzędów modułu z odpowiednimi kartotekami modułu Finanse i Księgowość.

Parametry księgowań Do definiowania symboli kont oraz opisów dokumentów w schematach księgowań można wykorzystać makra oraz parametry.

Schematy księgowań

automatycznym dekretowaniu wystawionych dokumentów handlowych i raportów płatności,

przekazywaniu do modułu księgowego informacji zawartych w wystawionych dokumentach,

przekazywaniu i uzgadnianiu danych opisujących kontrahentów, pracowników i urzędy.

Powiadomienia o płatnościach zawiera ustawienie profili wykorzystywanych przy wysyłce powiadomień o płatnościach.

Import operacji bankowych Grupa parametrów konfiguracyjnych dla mechanizmów zaawansowanego importu operacji bankowych.

 

Kartoteki FK

 

Parametry księgowań

Parametry to symbole, które podczas dekretowania zostaną zastąpione odpowiednimi symbolami kont.

Makra są to symbole, które podczas dekretowania dokumentu zostaną zastąpione odpowiednimi identyfikatorami FK.

 

Schematy księgowań Schematy księgowań udostępniają możliwość elastycznego definiowania kont, rozksięgowywanie dokumentu na dowolną ilość dekretów oraz tworzenie wielu księgowań równoległych. Handel umożliwia definiowanie schematów księgowań zarówno na poziomie dokumentu jak i na poziomie pozycji dokumentu.

 

Szablony wydruku – Grupa ustawień schematów układu wydruku dla poszczególnych typów dokumentów. Dzięki wbudowanemu edytorowi użytkownik może samodzielnie edytować oraz tworzyć nowe szablony wydruku dokumentów.

 

Znaczniki Umożliwia tworzenie i modyfikowanie opisów umieszczonych przy graficznych symbolach, które mogą być przypisane do wybranych pozycji kartotek, rodzajów lub rejestrów pieniężnych.

 

Ustawienia KSeF - ustawienia wysyłki – umożliwia dostosowanie sposobu wysyłki dokumentów wystawianych w formacie faktury ustrukturyzowanej KSeF zależnie od działu i typu dokumentu.

 

Symfonia – Otwiera okno prezentujące informacje kontaktowe firmy producenta systemu.

 

Zobacz również:

Ustawienia użytkownika