Ustawienia > Firma > Parametry pracy > Ochrona danych

Drukuj

Ochrona danych

Nazwa parametru

Ustawienia parametru

Drukowanie dokumentu niezafiskalizowanego

TAK – system umożliwia wydrukowanie nie zafiskalizowanego dokumentu fiskalnego przy pomocy klawiszy Alt+H

NIE – Dokument fiskalny można wydrukować dopiero po zafiskalizowaniu

Edycja jednostki miary w pozycji dokumentu

TAK – system pozwala na zmianę jednostki miary w pozycji dokumentu handlowego podczas jego edycji

NIE – dla pozycji dokumentu handlowego zawierającego towar z kartoteki program nie pozwala na zmianę jednostki miary

Edycja jednostki miary w pozycji typu usługa

pozwala edytować na dokumencie handlowym j. m. analogicznie jak dla towarów

umożliwia zmianę na dowolną j. m. (jak dla pozycji niekartotekowych)

Edycja stawki VAT w pozycji dokumentu sprzedaży

TAK – system pozwala na zmianę stawki VAT w pozycji dokumentu handlowego podczas jego edycji

NIE – dla pozycji dokumentu handlowego zawierającego towar z kartoteki program nie pozwala na zmianę stawki VAT

Możliwość edycji wystawionego dokumentu

TAK – użytkownicy posiadający odpowiednie prawo mogą edytować WYSTAWIONE dokumenty

NIE – niezależnie od przydzielonych użytkownikom praw w firmie NIE MOŻNA edytować wystawionych dokumentów sprzedaży

Możliwość usuwania wystawionego dokumentu

TAK – użytkownicy posiadający odpowiednie prawo mogą usuwać WYSTAWIONE dokumenty

NIE – niezależnie od przydzielonych użytkownikom praw w firmie NIE MOŻNA usuwać wystawionych dokumentów sprzedaży

Ochrona dokumentów zadekretowanych w FK lub Repozytorium

TAK – Program nie pozwala na edycję, anulowanie lub usuwanie dokumentów zaznaczonych jako zadekretowane w module Finanse i Księgowość lub module Repozytorium Dokumentów

NIE – w przypadku próby edycji, anulowania lub usunięcia dokumentu zadekretowanego w module Finanse i Księgowość lub module Repozytorium Dokumentów, generuje się ostrzeżenie

Ochrona dokumentów zafiskalizowanych

TAK – system nie pozwala na edycję, anulowanie lub usuwanie dokumentów zafiskalizowanych

NIE – w przypadku próby edycji, anulowania lub usunięcia dokumentu zafiskalizowanego generuje się ostrzeżenie

Zmiana aktywności dokumentu

TAK – każdy dok. można zmienić na nieaktywny i znika on wtedy z list rodzajów i wyborów oraz zestawień po dokumentach i po kontrahentach

NIE – można zmienić na nieaktywne jedynie dokumenty anulowane.

Usuwanie zrealizowanych zamówień

Automat – system automatycznie usuwa zrealizowane zamówienia

Półautomat – po zrealizowaniu każdego zamówienia system prosi użytkownika o podjecie decyzji czy usunąć zamówienie

Ręcznie – system nie usuwa zrealizowanych zamówień