Zakup > Kartoteka Zamówienia własne

Drukuj

Kartoteka zamówień własnych

Kartoteka otwierana jest z paska nawigacji Zamówienia > Zamówienia własne, lub z menu Kartoteki > Zamówienia własne (Ctrl+Shift+6).

 

Pasek narzędziowy

btn_nowy

Przycisk służy do wprowadzania nowych dokumentów. Po kliknięciu rozwijane jest menu typów dokumentów. Wybierz typ dokumentu który chcesz wprowadzić aby otworzyć jego okno.

 

Jeśli wybrany jest Rodzaj ze zdefiniowanym typem dokumentu wtedy przycisk otworzy okno dokumentu bez rozwijania menu. Aby rozwinąć listę wyboru rodzaju dokumentu kliknij znajdujący się z w prawej strony przycisk btn_combo_drop.


btn_operacje

Rozwija menu wyboru operacji dostępnych w kartotece.

 


btn_zestawienia

Rozwija menu dostępnych w kartotece zestawień i raportów.

 


btn_export

Rozwija menu dostępnych dla kartoteki operacji eksportu danych.

 

Eksport do excela

Zapisuje widoczną zawartość kartoteki do pliku MS Excel.

 

Eksport danych

Umożliwia zapisanie danych wybranych elementów kartoteki do pliku tekstowego. Więcej informacji >>


btn_wydruki

Otwiera okno Wybór wydruku, w którym można wybrać z listy jeden z dostępnych raportów. Umożliwia ustalenie parametrów drukowania


btn_odsw

Aktualizuje wyświetlaną zawartość kartoteki. Aktualizacja dotyczy zmian wprowadzanych przez innych użytkowników.

 

Okno kartoteki

Z prawej strony okna znajdują się panele ułatwiające filtrowanie i grupowanie danych w kartotece:

Filtry – panel umożliwia tworzenie i zapisywanie reguł filtrów dla prezentowanych w kartotece danych. Wybierz filtr aby zastosować go dla kartoteki.
Filtry - więcej informacji>>

Katalogi – panel umożliwia utworzenie drzewa katalogów (do 8 poziomów), i pogrupowanie w nich elementów kartoteki. Element może być należeć tylko do jednego katalogu. Wybierz katalog aby wyświetlić w kartotece jego zawartość.
Katalogi - więcej informacji >>

Rodzaje – panel umożliwia utworzenie definicji rodzajów. Ustawienia wprowadzone w aktualnie wybranej definicji rodzaju zostaną automatycznie wprowadzone w dodawanym elemencie kartoteki. Każdy element kartoteki może być przypisany tylko do jednego Rodzaju.
Rodzaje - więcej informacji >>

 

Sposób prezentacji danych dokumentu na liście zależy od jego statusu:

Czarny kolor czcionki oznacza, że dokument jest aktywny (patrz Operacje > Zmiana aktywności).

Szary kolor czcionki w kolumnie Numer oznacza, że dokument jest nieaktywny (patrz Operacje > Zmiana aktywności).

Pogrubienie w kolumnie Numer i Wartość oznacza, że zamówienie nie zostało zrealizowane.

 

Aby zaznaczyć wszystkie widoczne elementy kartoteki można kliknąć w nagłówek pierwszej kolumny btn_select_all_01 lub użyć skrótu Ctrl+A. W menu kontekstowym dostępne są również polecenia Zaznacz wszystkie oraz Odwróć selekcję.

 

hmtoggle_plus1        Szybkie wyszukiwanie w kartotece


hmtoggle_plus1        Definiowanie układu kolumn

 

Jeśli w ustawieniach Parametry pracy > Widoczność kartotek i formatek wybrano dla kartoteki Klasyczny widok wtedy okno prezentowane będzie w układzie typowym dla programu Handel.

hmtoggle_plus1        Klasyczny widok kartoteki, typowy dla programu Handel

 

Zobacz również:

Przykład wykorzystania operacji grupowych: kopiowanie, wystawianie, drukowanie >>