Strona startowa

Drukuj

Proste wyrażenia regularne

Wyrażeniem regularnym jest napis, w którym oprócz zwykłych znaków używanych w danym polu,

występują wieloznaczniki: * (gwiazdka) i ? (pytajnik):

* oznacza dowolną sekwencję znaków;

? oznacza dowolny znak;

 

Przykład 1

Do wyrażenia A* pasuje dowolne słowo rozpoczynające się od wielkiej litery A tj. A, Aa, Ab, Abc itp.

 

Przykład 2

Do wyrażenia *ex pasuje dowolne słowo kończące się sekwencją znaków ex tj. Budim ex, Pew ex, Hort ex itp.

 

Przykład 3

Do wyrażenia ??tkom pasują wszystkie słowa, w których dowolne dwie litery poprzedzają sekwencję liter tkom tj. Al tkom,

Ba tkom, Ze tkom itp.