Kartoteki > Kartoteka Kontrahenci > Dane kontrahenta na dokumentach

Drukuj

Dane kontrahenta na dokumentach

Okno Dane kontrahenta na dokumentach umożliwia rejestrację dodatkowych zestawów danych kontrahenta np. wykorzystywanych wcześniej danych adresowych.

 

Domyślnie na dokumentach wykorzystywane są dane wprowadzone w oknie kontrahenta. Aby na wystawianym dokumencie użyć alternatywnego zestawu danych:

1.W oknie wprowadzanego dokumentu rozwiń menu dla pola Nazwa i wybierz polecenie Wybierz z listy. Pole znajduje się w części dotyczącej danych kontrahenta.

2.W oknie Dane kontrahenta na dokumentach wybierz zestaw danych dla tworzonego dokumentu, lub za pomocą przycisku Dodaj utwórz nowy zestaw danych.

3.Kliknij przycisk Użyj.

 

Wybrane dane kontrahenta zostaną zapisane razem z dokumentem którego dotyczą. Edycja danych użytych na dokumencie nie jest możliwa. Wydruki dokumentów i rejestrów VAT będą prezentowały dane kontrahenta zarejestrowane z dokumentem.

 

Okno Dane kontrahenta na dokumentach można otworzyć z:

menu podręcznego okna dokumentu,

menu podręcznego kontrahenta na liście kontrahentów stałych,

menu podręcznego kontrahenta na liście kontrahentów incydentalnych,

menu pod przyciskiem Informacje na oknie kontrahenta.