Praca z danymi firmy > Inne > Umowy > Nowa umowa kontrahenta - kreator_2 > Wybór elementów: Kontrahenci

Drukuj

Wybór elementów: Kontrahenci

Pasek narzędziowy:

Użyj – powoduje wprowadzenie wybranej pozycji z listy w realizowanych procesach.

Dodaj – otwiera okno Dodawanie kontrahenta

Usuń uzgodnienia – wywołuje komunikat z prośbą o potwierdzenie usunięcia uzgodnień dla wybranego kontrahenta

Usuń – wywołuje komunikat z prośbą o potwierdzenie usunięcia elementu

 

Poniżej w formie tabelarycznej pokazane są informacje dotyczące wybranego kontrahenta.