Praca z danymi firmy > Inne > Umowy > Nowa umowa kontrahenta - kreator_2 > Wybór elementów: e-pieczęcie

Drukuj

Wybór elementów: e-pieczęcie

Pasek narzędziowy:

Użyj – powoduje wprowadzenie wybranej pozycji z listy w realizowanych procesach.

Dodaj – otwiera okno kreatora Nowa e-Pieczęć (własna)

Usuń – wywołuje komunikat z prośbą o potwierdzenie usunięcia elementu

 

Poniżej w formie tabelarycznej pokazane są informacje dotyczące wybranej pieczęci.