Praca z danymi firmy > Inne > Umowy > Nowa umowa kontrahenta - kreator_2 > Wybór elementów: Dokumenty

Drukuj

Wybór elementów: Dokumenty

Pasek narzędziowy:

Użyj – powoduje wprowadzenie wybranej pozycji z listy w realizowanych procesach.

 

Poniżej w formie tabelarycznej pokazane są informacje dotyczące wybranych dokumentów.

Typ – opisuje jakiego typu jest dokument.

Numer – tu widnieje numer dokumentu.

Data wystawienie – w tej kolumnie pojawia się data wystawienia dokumentu.

NIP – numer identyfikacji podatkowej podmiotu.

Nazwa podmiotu – nazwa podmiotu.

Filtr2 otwiera okno Filtrowanie, gdzie znajdują się dane opisujące dokumenty po których można je filtrować.

Odswierz1 odświeża zawartość wyświetlanego okna.

Szukaj1 umożliwia wyszukiwanie danych.