Praca z danymi firmy > Raporty JPK > Podgląd JPK_V7

Drukuj

Podgląd JPK_V7

Aby otworzyć okno podglądu sprawozdania JPK_V7 przejdź do okna szczegółów deklaracji, w którym kliknij przycisk Podgląd.

 

img_jpk_v7_06

 

Przycisk Szybki podgląd otwiera okno przeglądarki internetowej z podglądem danych deklaracji na formularzu.

 

Podgląd sprawozdań

Okno umożliwia podgląd i porównanie przygotowanych w programie plików XML, zawierających dane sprawozdań JPK_V7. Dane prezentowane są w formie arkusza kalkulacyjnego wraz z typowymi dla niego narzędziami.

 

hmtoggle_plus1        Pasek narzędziowy - Podgląd sprawozdania JPK_V7

 

Podgląd sprawozdania podzielony jest na arkusze:

Nagłówek – zawiera podstawowe informacje o sprawozdaniu, okresie którego dotyczy, oraz schemacie na podstawie którego zostało przygotowane.

Podmiot – zawiera informacje o podmiocie którego dotyczy sprawozdanie.

Deklaracja – prezentuje informacje i wartościach poszczególnych pozycji deklaracji.

Sprzedaż – zestawienie dokumentów sprzedaży uwzględnionych na deklaracji wraz z ich szczegółami.

Podsumowanie sprzedaży – informacja o liczbie dokumentów sprzedaży na deklaracji oraz wyliczony od nich podatek należny.

Zakup – zestawienie dokumentów zakupu uwzględnionych na deklaracji wraz z ich szczegółami.

Podsumowanie zakupu – informacja o liczbie dokumentów zakupu na deklaracji oraz wyliczony podatek naliczony do odliczenia.

Symfonia REGUŁY – prezentuje wynik podstawowej weryfikacji danych sprawozdania. Aby wykonać weryfikację danych kliknij przycisk Uruchom reguły.

 

Porównanie sprawozdań

Porównanie ułatwia sprawdzenie różnic między złożonym sprawozdaniem JPK_V7 a wygenerowaną do niego korektą.

 

Po kliknięciu przycisku Porównaj i wybraniu pliku sprawozdania do porównania, wyświetlone zostanie okno z podsumowania porównania plików.

 

img_ed_jpk_v7_02

 

Potwierdź komunikat przyciskiem Tak aby otworzyć okno z podglądem szczegółów porównania.

 

Podgląd porównania

hmtoggle_plus1        Pasek narzędziowy – Wyniki porównania sprawozdania JPK_V7

 

Wykryte różnice między sprawozdaniami oznaczone są w arkuszach:

img_ed_jpk_v7_04

 

Szczegółowe informacje o różnicy między sprawozdaniami można podejrzeć wskazując kursorem myszy znacznik różnicy w prawym górnym rogu pola:

img_ed_jpk_v7_05