Praca z danymi firmy > Raporty JPK > Szczegóły - Raporty JPK

Drukuj

Szczegóły - Raporty JPK

Okno składa się z paneli przełączanych zakładkami:

Szczegóły – zawiera informacje dotyczące raportu JPK,

UPO XML – zawiera Urzędowe Potwierdzenie Odbioru w postaci XML.

UPO – zawiera Urzędowe Potwierdzenie Odbioru w postaci graficznej.

 

Przycisk Szybki podgląd otwiera okno przeglądarki internetowej z podglądem danych deklaracji na formularzu.

 

Zobacz również:

Podgląd JPK_V7