Praca z danymi firmy > Raporty JPK > Podpisywanie JPK_VAT profilem zaufanym ePUAP

Drukuj

Podpisywanie JPK_VAT profilem zaufanym ePUAP

Poniższe kroki opisują czynności związane z konfiguracją programu oraz podpisywaniem deklaracji JPK z wykorzystaniem profilu zaufanego EPUAP.

 

Pliki metadanych tworzy się i podpisuje oddzielnie dla każdej przesyłanej deklaracji JPK.

 

hmtoggle_plus1Ustawienie podpisywania Profilem Zaufanym deklaracji JPK

hmtoggle_plus1Tworzenie pliku metadanych

hmtoggle_plus1Podpisanie pliku metadanych Profilem Zaufanym ePUAP

hmtoggle_plus1Podpisywanie i wysyłanie deklaracji JPK