Praca z danymi firmy > Przelewy bankowe > Polecenie przelewu walutowego

Drukuj

Polecenie przelewu krajowego

Przy użyciu przycisku Zleć przelew otwierane jest okno Polecenie przelewu, w którym wprowadza się dane szczegółowe zlecenia przelewu walutowego. W lewej części Polecenia przelewu widoczne są Dane wystawcy polecenia.

Dane odbiorcy przelewu bankowego należy wprowadzić w prawej części okna i są to:

Nr rachunku – numer rachunku bankowego,

SWIFT/BIC – kod SWIFT/BIC rachunku bankowego,

Waluta – waluta rachunku bankowego,

Nazwa – nazwa odbiorcy przelewu,

Ulica, Kod pocztowy, Miejscowość – dane adresowe odbiorcy przelewu.

 

W panelu Szczegóły płatności należy uzupełnić pozycje:

Tytułem – czego dotyczy zlecenie przelewu,

Kwota kwota na jaką opiewa zlecenie przelewu,

Rozliczenie opłat – sposób rozliczenia opłat: SHA, BEN, OUR.

Termin realizacji – termin w jakim przelew ma być zrealizowany.

 

Przycisku Zapisz zapisuje wprowadzone dane a zlecenie pojawia się na liście przelewów.

 

Dane szczegółowe wystawionego zlecenia przelewu można edytować na zakładce szczegółów.

 

Jak zlecić e-Przelew

Przelewy walutowe

Podstawowe pojęcia