Szybki start dla nowych użytkowników > Jak zlecić e-przelew z mechanizmem podzielonej płatności

Drukuj

Jak zlecić e-przelew z mechanizmem podzielonej płatności

Proces obsługi dla przelewów mechanizmem podzielonej płatności (MPP) przebiega podobnie, jak w przypadku zlecania zwykłych przelewów, z tą tylko różnicą, że dla każdej faktury (zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów) musi zostać przygotowany osobny przelew.  

 

Aby zlecić przelew, należy:

1.Przygotować przelew w module Finanse i Księgowość, Handel lub Repozytorium Dokumentów.  

hmtoggle_plus1Zlecanie przelewu z MPP w module Finanse i Księgowość

hmtoggle_plus1Zlecanie przelewu z MPP w module Handel

hmtoggle_plus1Zlecanie przelewu z MPP w Symfonia Finanse i Księgowość

hmtoggle_plus1Zlecanie przelewu z MPP w Repozytorium Dokumentów

Zlecanie przelewu z MPP w nieobsługiwanym systemie bankowym >>

 

2.Zaakceptować przygotowane przelewy. Aby zatwierdzić przelew należy zaznaczyć je na liście i wybrać przycisk Akceptuj.

W zależności od ustawień programu każdy przygotowany przelew może być automatycznie akceptowany lub może wymagać akceptacji przez innego użytkownika programu.

3.Wyeksportować zatwierdzone przelewy do pliku, który następnie należy zaimportować w systemie banku. Jak wysłać e-przelew >>

4.Autoryzować zaimportowane przelewy w systemie banku, zgodnie z funkcjonalnością dostarczoną przez dany bank.

 

Zobacz także:

Konfiguracja systemów bankowych