Szybki start dla nowych użytkowników > Zlecanie przelewu z MPP w nieobsługiwanym systemie bankowym

Drukuj

Zlecanie przelewu z MPP w nieobsługiwanym systemie bankowym

Jeśli Repozytorium Dokumentów nie wspiera mechanizmu podzielonej płatności (split payment) dla Twojego systemu bankowego wtedy do przygotowania przelewu wykorzystaj serwis bankowości elektronicznej banku.

Repozytorium Dokumentów - obsługiwane systemy bankowe >>

 

Dane potrzebne do przygotowania przelewu można odszukać:

W module Finanse i Księgowość:

Numer rachunku bankowego oraz numer NIP kontrahenta można sprawdzić w kartotece kontrahentów.

Numer faktury oraz Kwota do zapłaty - w oknie Rozrachunki odszukaj niezapłacone zobowiązania. W kolumnie Kwota prezentowana jest kwota brutto pozostała do zapłaty. W kolumnie Nr dok. prezentowany jest numer faktury.

Kwota VAT - w oknie Dokumenty odszukaj dokument po jego numerze. W oknie z danymi dokumentu, kliknij w przycisk Rejestr. Łączna kwota VAT prezentowana jest w podsumowaniu rejestrów.

W module Handel

Numer rachunku bankowego oraz numer NIP kontrahenta można sprawdzić w kartotece kontrahenta.

Numer faktury oraz Kwota do zapłaty - w kartotece Płatności odszukaj niezapłacone zobowiązania. W kolumnie Wartość prezentowana jest kwota brutto pozostała do zapłaty. Numer faktury prezentowany jest w polu Opis w oknie zobowiązania.

Kwota VAT - w kartotece Zakupy odszukaj po numerze dokumentu obcego. W prawym dolnym rogu okna z danymi dokumentu prezentowana jest łączna kwota VAT.

 

Dane potrzebne do wykonania przelewu z mechanizmem podzielonej płatności można również przepisać z formularza przygotowywanego e-przelewu:

W module Finanse i Księgowość w oknie Rozrachunki zaznacz zobowiązanie, dla którego ma zostać przygotowany przelew a następnie kliknij przycisk Operacje i wybierz z menu e-Przelew pojedynczy. W oknie przelewu zaznacz Mechanizm podzielonej płatności aby wyświetlić dodatkowe informacje dla tego typu przelewu.

W module Handel w kartotece dokumentów płatności odszukaj i otwórz zobowiązanie, dla którego ma zostać przygotowany przelew a następnie kliknij przycisk Operacje i wybierz Zleć e-przelew. W oknie przelewu zaznacz Podzielona płatność aby wyświetlić dodatkowe informacje dla tego typu przelewu.