Praca z danymi firmy > Dodaj podmioty dokumentu

Drukuj

Dodaj podmioty dokumentu

W oknie można wprowadzić dane precyzujące wybranego kontrahenta.

 

Rola podmiotów – z listy rozwijanej należy wybrać podmiot i określić jego rolę na dokumencie. Do wyboru są: nieokreślona, Płatnik składek, Osoba ubezpieczona, Płatnik, Podatnik, Odbiorca oraz Wystawca.

Wybierz podmioty – w zależności od wyboru:

Kontrahenci: otwiera okno Wybór elementów: Kontrahenci.

Pracownicy: otwiera okno Wybór elementów: Pracownicy.

Osoby: otwiera okno Wybór elementów: Osoby.

Bieżąca firma: otwiera okno Wybór elementów: Bieżąca firma.

 

Tabela Podmioty – prezentuje dane podmiotów dodanych do wybranego.