Praca z danymi firmy > Dodaj podmioty dokumentu > Wybór elementów: Pracownicy

Drukuj

Wybór elementów: Pracownicy

Pasek narzędziowy:

Użyj – powoduje wprowadzenie wybranego pracownika z listy w realizowanych procesach.

 

Poniżej w formie tabelarycznej pokazane są informacje dotyczące wybranego pracownika.